DZIEŃ BEZPŁATNEGO WSTĘPU do Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 19 grudnia 2023 r.
Zapraszamy!