DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW
udrożnienie rzeki Czechówki

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie pozwoliło na realizację zadania pn.: Udrożnienie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Zgodnie z zadaniem usunięto namuł oraz zbędną roślinność zarastającą dno koryta rzeki o łącznej długości 550m. Powstały urobek rozplantowano w odległości 3-6 m od brzegu rzeki. W tym celu wykorzystano specjalistyczny sprzęt (koparko-odmularka), który pozwolił na realizację zadania.  W miejscach gdzie niemożliwy był podjazd ciężkich maszyn (gęste nasadzenia drzew), pracę wykonano ręcznie. Zadanie wykonano w wyznaczonym terminie, wyłączając okres lęgowy kaczki krzyżówki.