DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW
konserwacja drzewostanu

 
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie pozwoliło na realizację zadania pn.: „Konserwacja drzewostanu na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w 2019 r. „
W ramach zadania przeprowadzono pielęgnację 15 drzew na wysokości powyżej 3 m w sektorze dworskim ekspozycji muzealnej.