DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW – „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”.

Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie pozwoliła na realizację projektu pn.: „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”.