DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W LUBLINIE
Zakup rębaka na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej

 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie pozwoliło na realizację zadania pn.: „Zakup rębaka na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej.” Sprzęt przyczyni się do utrzymania ekspozycji przyrodniczej MWL, wykorzystania materiału roślinnego do produkcji kompostu wspomagającego ekologiczną uprawę roślin i bieżącego usuwania wiatrołomów.