DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW – konserwacja drzewostanu

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie pozwoliło na realizację projektu pn.: „Konserwacja drzewostanu w Muzeum Wsi Lubelskiej”. W ramach zadania przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na wytypowanych 74 drzewach i 25 krzewach. Wśród gatunków poddanych cięciu należy wymienić lipy drobnolistne, wierzby białe, dęby szypułkowe, klony jesionolistne, klony zwyczajne oraz żywotniki zachodnie. Pielęgnacja polegała na usunięciu posuszu, chorych i nadłamanych gałęzi i konarów (które stanowią również zagrożenie dla zwiedzających i pracowników skansenu) oraz redukcji koron, które w wielu przypadkach kolidują z zabytkowymi obiektami skansenu narażając je na destrukcje. W niektórych przypadkach wskazany był montaż wiązań elastycznych. Prace pielęgnacyjne zostały wykonane przez specjalistyczną firmę zajmującą się chirurgią drzew.”