Delegacja z Obwodu Tarnopolskiego z wizytą
w Muzeum Wsi Lubelskiej

W dniu 24 września 2019 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej gościliśmy członków delegacji z Obwodu Tarnopolskiego. Spotkanie było przestrzenią  do wyczerpujących rozmów, a także wymiany cennych doświadczeń.

 

Delegacja przebywała w Lublinie z dwudniową wizytą, podczas której goście przeprowadzili rozmowy nt. strategii rozwoju regionu, współpracy zagranicznej, projektów turystycznych.

 

Ze strony ukraińskiej udział wzięli m.in.:

 

Natalia Zarycka, Z-ca Dyrektora ds. Współpracy Zagranicznej Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej;

Olena Mykoliuk, Specjalista ds. współpracy zagranicznej, Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa;

Maria Prokopiw, Specjalista ds. współpracy zagranicznej, Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa;

Andrij Romaniuk, przedstawiciel Rady Miasta Tarnopola.