DAWNE PRACE I ZAJĘCIA NA PRZEDWOJENNEJ WSI
I W MIASTECZKU
Rodzinny konkurs plastyczny

Dyrekcja oraz Dział Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie mają przyjemność zaprosić rodziny z dziećmi i młodzieżą do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dawne prace i zajęcia na przedwojennej wsi i w miasteczku” będącym częścią wydarzenia Skansen w sieci też dla dzieci” organizowanego z okazji Dnia Dziecka.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej tematycznie z wybranym obiektem, przestrzenią, eksponatami, która powinna oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą ekspozycji lubelskiego skansenu. Praca powinna zostać wykonana zespołowo tj. przy udziale członków rodziny.

Technika w jakiej praca może zostać wykonana to: malarstwo, grafika, grafika komputerowa i in. Warunkiem jest wykonanie pracy na powierzchni płaskiej w formacie A3.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum Wsi Lubelskiej.

Termin nadsyłania/dostarczania prac mija z dniem 31 maja 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej i profilach społecznościowych Facebook i Instagram.

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE