CHODZENIE Z GWIAZDĄ
6 stycznia 2023
-fotorelacja

Już 6 stycznia 2023 r., zapraszamy do udziału w wydarzeniu Chodzenie z gwiazdą, które odbędzie się w wiejskiej części Muzeum Wsi Lubelskiej. Wydarzenie poprowadzi Zespół Śpiewaczy Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Chodzenie z gwiazdą było najbardziej rozpowszechnionym obrzędem kolędniczym. Kolędnicy podchodzili pod okna, kręcili rozświetloną gwiazdą i śpiewali pieśni kolędnicze. Chodzący z gwiazdą nie byli specjalnie poprzebierani, gwiazda stanowiła ich najważniejszy atrybut identyfikujący i symbolizowała gwiazdę biblijną prowadzącą do miejsca narodzenia Chrystusa. Nawiązuje ona także do pierwszej gwiazdy widocznej na niebie w wieczór wigilijny od której pojawienia rozpoczyna się czas świętowania.

 

W PROGRAMIE:

12.30 – 12.50  – Kolędowanie po wsi

Grupa kolędnic ruszy z gwiazdą od chałupy do chałupy, by odwiedzić z kolędą gospodarzy i kawalera na wydaniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do towarzyszenia grupie kolędniczej – do przyjrzenia się obyczajowi kolędniczemu, wysłuchania życzących pieśni kolędniczych i oracji. Wyjście grupy kolędniczej spod kapliczki z Kolanówki (sektor Wyżyna Lubelska). Chodzenie z gwiazdą poprowadzi Zespół Śpiewaczy MWL.

13.00Oprowadzanie kuratorskie po wystawie bożonarodzeniowej pt. „Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było (…)”

 

 

FOTORELACJA