BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO
Безкоштовні курси польської мови

Szanowni Państwo,
informujemy, iż trwa nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

• Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022r. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;

• Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób;

• W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;

• Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w trybie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;

• Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;

• Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u oraz na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.

• Zgłaszać można się również osobiście lub listownie – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;

• Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ – wszystkie dokumenty dostępne są w języku polskim i ukraińskim;

• Ze szkoleń skorzystało już ponad 400 osób w kilkunastu miastach i miejscowościach województwa lubelskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 47 81 210, 81 47 81 219 – w języku polskim oraz ukraińskim

Nadal są wolne miejsca! Czekamy na zgłoszenia!!

Шановні,
повідомляємо, що триває набір бажаючих скористатися підтримкою в рамках проекту „Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови”, який реалізує Департамент культури, освіти та національної спадщини Управління Маршала Люблінського воєводства в Любліні.
Нижче ми надаємо вам необхідну інформацію про проект:

• Безкоштовне навчання основам польської мови призначене для повнолітніх осіб втікаючих від війни, які легально приїхали з України до Польщі після 24 лютого 2022 р. та які знаходяться на території Люблінського воєводства;

• Планується навчити загалом 1 800 осіб;

• У рамках навчання учасники пройдуть 60 лекційних годин основ польської мови, які триватимуть приблизно 8 тижнів (2 зустрічі на тиждень по 4 лекціних години). Після закінчення занять учасники отримають свідоцтва про пройдене навчання та набуті навики;

• Курси проводитимуться в групах до дванадцяти осіб, у стаціонарній та дистанційній формах (залежно від уподобань учасників), у днях та місцях, по можливості адаптованих до потреб учасників;

• Набір учасників проекту здійснюється Департаментом культури, освіти та національної спадщини Управління Маршала Люблінського воєводства, тоді як навчання буде доручено зовнішнім навчальним закладам;

• Заявки можна подати в електронному вигляді за допомогою активної онлайн-форми (бажано), доступної за адресою:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u і на сайті https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Також доступ до анкети можна отримати, відсканувавши QR-код на плакаті/листівці та у вкладенні до цього повідомлення за допомогою смартфона чи планшета.

• Ви також можете звернутися особисто або листом на адресу: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;

• Детальна інформація, включаючи, зокрема, правила набору та участі, анкету учасника та плакат з інформацією про підтримку, доступна на веб-сторінці Управління Маршала у вкладці https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ – всі документи є польською та українською мовами;

• Перші курси були проведені в Любліні – 18 навчальних груп.

• Понад 400 осіб у кількох містах Люблінського воєводства вже пройшли навчання.

Додаткову інформацію щодо навчання можна отримати за тел. 81 47 81 210, 81 47 81 219 – польською та українською мовами.
Надалі є вільні місця! Чекаємо на ваші заявки!!