11 LISTOPADA
w Muzeum Wsi Lubelskiej

Informujemy, że 11 listopada Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest otwarte dla zwiedzających.