ŻNIWOWANIE
23 lipca 2017 – fotorelacja

W najbliższą niedzielę, 23 lipca w Muzeum Wsi Lubelskiej, podczas na żniwowania będzie można zobaczyć pokazy koszenia zboża kosą i kosiarką konną, robienia powróseł, odpoczynku i posiłku żniwiarzy oraz wypieku podpłomyków, a wszystko to w malowniczej scenerii muzealnej wsi.

Na tak zwanym „przednówku”, gdy na dawnej wsi odczuwano mocno brak chleba, pora sprzętu zboża, po długim okresie oczekiwania, była gorąco upragnioną czynnością gospodarską. Traktowano żniwa jako wielkie „święto” i ogólną radość. Zaznaczymy to w Muzeum schludnym lnianym ubiorem żniwiarzy i podbieraczek. Pokażemy koszenie zboża kosą i kosiarką konną. Zaprosimy wszystkich chętnych, którzy chcą cofnąć się 80-90 lat wstecz i poczuć zapach świeżo skoszonego zboża, aby spróbowali swoich sił przy koszeniu kosą, robieniu powróseł i podbieraniu zboża. W muzealnej stodole, która służyła zwykle do składowania zboża, zaprezentujemy dawne  narzędzia i zwyczaje żniwne.

 

W programie (w godzinach 11:00 – 15:00):

– Pokazy koszenia zboża kosą, kosiarką konną (pole obsiane żytem przy zagrodzie z Żabna)

– Próba własnych sił w koszeniu kosą

– Tradycyjny posiłek żniwiarzy na polu

– Wystawa narzędzi do sprzętu zboża (w stodole w zagrodzie z Żabna)

– „Na drodze do chleba” – prezentacja prac gospodarskich związanych z przetwórstwem zboża:

 – pokaz czynności przygotowujących wyrób mąki (wiatrak z Zygmuntowa)

 – wypiek podpłomyków (chałupa z Żukowa)

 – Warsztaty lniarsko-lalkarskie;

 

Msza święta w kościele z Matczyna o godzinie 16:00.

 

FOTORELACJA:

(fot.K.Wasilczyk)

 

 

 

 

ŻNIWOWANIE W SKANSENIE

23 lipca 2017 r.