W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Edukacja muzealna o czasach II Rzeczypospolitej
27 maja 2018-fotorelacja

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Edukacja muzealna o czasach II Rzeczypospolitej.

Interaktywna prezentacja fragmentów zajęć edukacyjnych.

 

W tę niedzielę zapraszamy dzieci i młodzież w grupach koleżeńskich albo z rodzicami, dziadkami. Wprawdzie w zapowiedzi tego wydarzenia jest słowo „edukacja” lecz przecież chodzi o edukację przez wspólną zabawę, pracę z wykorzystaniem rekwizytów, z przywdzianiem elementów strojów z epoki. 

W różnych miejscach skansenu, w miasteczku, w plebanii, po wsiach „Wyżyna Lubelska” i „Roztocze” możemy być uczestnikami zajęć:

1. W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim;

2. Patriotyzm i decorum. Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa;

3. Zostanę kowalem;

4. Wypiek podpłomyków;

5. Handel obnośny;

6. Życie codzienne rodziny Książków …;

7. Budujemy Lublin;

8. Baśń o dobrym chłopie i dobrym dziedzicu;

9. Co jest grane? Zabawy pastwiskowe …;  

10. Z probostwa w Wyszkowie na plebanię w Żeszczynce do Muzeum Wsi Lubelskiej;

11. Handel żydowski na wsi.

Będzie można odwiedzać różne stanowiska i uczestniczyć przez pewien czas w różnych zajęciach. Ponieważ większość spotkań z edukatorami muzealnymi będzie odbywać się w muzealnych wnętrzach to znakomita okazja dla naszych Gości aby poznać różnorodne ekspozycje – zobaczyć, usłyszeć co też one mogą nam opowiedzieć o II Rzeczypospolitej.   

Edukację-zabawę poprowadzą pracownicy Działu Ekspozycji i Edukacji, opiekunowie ekspozycji i pracownicy Działu Etnograficznego, Działu Ekspozycji Rolno-Ogrodniczej oraz Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Co jest powodem przygotowania tego wydarzenia i zaproszenia Gości do Muzeum Wsi Lubelskiej? 

W bieżącym roku Polacy obchodzą setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Nasze Muzeum na otwartym powietrzu jest w szczególny sposób predestynowane  do edukacji o narodzinach i osiągnięciach II Rzeczypospolitej. Czasookresy i zakres tematyczny zbiorów oraz horyzont chronologiczny ekspozycji praktycznie zamyka się w czasach Polski Niepodległej oraz w okresach bezpośrednio poprzedzających jej narodziny albo też następujących po utracie drugiej niepodległości w 1939 roku. Scenariusze wielu zajęć edukacyjnych osadzone są w okresie międzywojennym i chociaż wybór sposobu prowadzenia zajęć i dotychczasowe okoliczności nie zawsze pozwalają nam na przekazanie treści patriotycznych, państwowotwórczych II Rzeczypospolitej, to przecież tkwią one zarówno w treściach, w sytuacjach kreowanych podczas zajęć jak i w zabytkach, rekwizytach i ekspozycjach jako materialnej osnowie edukacji muzealnej. Jednocześnie nasze ekspozycje muzealne  ukazujące kadry z historii kultury materialnej z lat 1900-1914, pozwalają na określenie sytuacji w różnych aspektach życia codziennego w warunkach zaboru rosyjskiego – to jest to cenne tło porównawcze. Nasze Muzeum pozwala także, dzięki strukturze zabytków, do sięgnięcia aż po czasy przed uwłaszczeniowe w Królestwie Polskim. 

 

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Edukacja muzealna o czasach II Rzeczypospolitej.

Interaktywna prezentacja fragmentów zajęć edukacyjnych.

27 maja 2018 r.,

godz. 12.00 – 15.00

 

 

FOTORELACJA (fot. K. Wasilczyk):