MUZEUM SZKOLE
29-30 maja 2018

Program edukacyjny „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole” (29-30 maja 2018) przygotowany przez zespół nauczycieli muzealnych, jak co roku skupił wokół szerokie grono odbiorców. W wiosennej edycji warsztatów wzięło udział 650 uczniów i przedszkolaków z całej Lubelszczyzny.

 

W dniach 29-30 maja, uczniowie byli czynnie zaangażowani w poszczególnie zajęcia rzemieślnicze, gospodarskie czy obrzędowe jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny, muzealników i przewodników dzieci zapoznały się bliżej z tradycyjnymi technologiami wytwarzania, narzędziami pracy oraz warunkami w jakich odbywała się praca w zagrodzie wiejskiej.

 

Kolejna edycja warsztatów „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – Muzeum szkole” odbędzie się 25-26 września 2018 roku.

 

fot. K. Wasilczyk