INNE SPOJRZENIE| WFKBB 2017
podsumowanie i fotorelacja

„Inne spojrzenie”  to wydarzenie, które zostało zorganizowane w Muzeum Wsi Lubelskiej w dniach 13-15 października br. W tych dniach lubelski skansen odwiedziły grupy osób niesłyszących i niewidomych z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie oraz podopieczni Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Podczas zwiedzania dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami, odwiedzający mieli możliwość poznania wybranych ekspozycji muzealnych, m.in.: wiatraka z Zygmuntowa, chałupy z Urzędowa, olejarni z Bogucina, kościoła z Matczyna, dworu z Żyrzyna i cerkwi z Tarnoszyna. Poznanie poszczególnych ekspozycji było możliwe dzięki doposażeniu ich w dodatkowe eksponaty, rekwizyty, nagrania audio i modele stanowiące element programu „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wydarzenie odbywające się w Muzeum Wsi Lubelskiej było częścią 5.Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier, którego istotą jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc

i tekstów kultury.

 

Tegoroczne hasło Festiwalu brzmiące NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ odzwierciedla jego ideę – by ci, którzy kulturę tworzą chcieli ją kierować do jak największej liczby odbiorców, bez względu na ich ograniczenia, a ci, do których ta oferta jest adresowana – nie bali się chcieć z niej korzystać.

 

Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier organizują: Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, TR Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury i Disney Polska.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęli Festiwal patronatem honorowym.

 

 

FOTORELACJA: