Obchody Kościuszkowskie

Obchody kościuszkowskie w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w 2017 r.

Muzeum Wsi Lubelskiej w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki pragnie odtworzyć przebieg i atmosferę uroczystości, jakie miały miejsce w całym kraju w 1917 roku. Uroczystości były wielką patriotyczną manifestacją naszych pradziadów i dziadów. Objęły one swym zasięgiem wszystkie niemal miasteczka, miasta i wsie oraz wszystkie warstwy społeczne i wyznaniowe.  Wielką rolę odegrała  prasa, która informowała już od lipca o powstających Komitetach Obchodów Kościuszkowskich. W dniach 14-15 X, a niekiedy i później, odbywały się podniosłe msze za pomyślność Ojczyzny i  spokój Kościuszki. Organizowano też uroczyste posiedzenia Rad miast. Stawiano pomniki, krzyże, tablice, sypano kopce. Wiele instytucji i organizacji przyjmowało  Tadeusza Kościuszkę za patrona W szkołach i większych salach oraz na terenie miasta odbywały się prelekcje, informujące dzieci i dorosłych o życiu i czynach Bohatera Narodowego.

W teatrach grano tego dnia najczęściej „Bitwę Racławicką” poprzedzoną prologiem autorstwa Or-Ota. W mniejszych miasteczkach odbywały się wieczory artystyczne, w których występowali amatorzy i dzieci recytując wiersze i piosenki. Pokazywano żywe obrazy. Miasta były udekorowane flagami , portretami i popiersiami wodza. Dzień 15 X (poniedziałek) był dniem wolnym od zajęć i pracy. Sprzedawano znaczki, broszury i wizerunki Wodza. Obchody obchodzone były też w Ameryce i całej Europie.

 

Wystawa

Wystawa „Nasz Kościuszko” Dokumenty z bibliotecznych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

FOTORELACJA  z otwarcia wystawy 6 października 2017 r.:

fot. Krzysztof Wasilczyk / Muzeum Wsi Lubelskiej

 

 

 

 

Sesja naukowa „Tadeusz Kościuszko – 200. rocznica śmierci Naczelnika” – 16 września 2017 r.

FOTORELACJA z sesji naukowej 16 września 2017 r.:

fot. Dorota Awiorko / Muzeum Lubelskie

fot. Krystyna Figiel / Muzeum Wsi Lubelskiej

 

 

 

W grudniu 2016 r. Muzeum Wsi Lubelskiej rozesłało do części szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, instytucji, związków i stowarzyszeń oraz wybranych osób prywatnych, zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach. W piśmie m.in. czytamy:

W 2017 roku przypada 200. Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746-1817), największego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

            Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiły rok 2017 rokiem m.in. Tadeusza Kościuszki. Rocznica śmierci wodza będzie obchodzona również pod auspicjami UNESCO.

            W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancji i równości”.

By oddać należny hołd pamięci bohaterowi światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykłady służby i poświęcenia dla Ojczyzny, i aby pokazać jak nasi przodkowie świętowali ten dzień w miastach i na wsi w 1917 r., Muzeum nasze pragnie przyłączyć się do tych uroczystych obchodów, które będą miały miejsce 15 X 2017 roku.

Wykaz zaproszonych

Skład Komitetu Honorowego Obchodów Kościuszkowskich w Lublinie

Skład Komitetu Organizacyjnego Obchodów Kościuszkowskich w Lublinie

Sprawozdanie ze spotkania 20 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 17 lutego 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 17 marca 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 21 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 21 maja 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 27 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 29 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 19 września 2017 r.

 

[odste.p_30]

Wykaz planowanych działań w woj. lubelskim:

Lista szkół i działań

Konkursy z okazji Roku Kościuszki

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Szkoła Podstawowa w Jastkowie

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

III Wojewódzkie Mistrzostwa Strzeleckie z Broni Pneumatycznej

Szkoła Podstawa Nr 1 w Parczewie i Regulamin konkursu plastycznego SP Parczew

Szkoła Podstawowa w Czemiernikach

 

* Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie poinformował, że szkoły organizujące konkursy muszą indywidualnie wystąpić do Kuratorium o przyznanie patronatu (osoba do kontaktu: p. Artur Pawłowski).