logo portaly facebook

Obchody Kościuszkowskie

Obchody kościuszkowskie w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w 2017 r.

Muzeum Wsi Lubelskiej w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki pragnie odtworzyć przebieg i atmosferę uroczystości, jakie miały miejsce w całym kraju w 1917 roku. Uroczystości były wielką patriotyczną manifestacją naszych pradziadów i dziadów. Objęły one swym zasięgiem wszystkie niemal miasteczka, miasta i wsie oraz wszystkie warstwy społeczne i wyznaniowe.  Wielką rolę odegrała  prasa, która informowała już od lipca o powstających Komitetach Obchodów Kościuszkowskich. W dniach 14-15 X, a niekiedy i później, odbywały się podniosłe msze za pomyślność Ojczyzny i  spokój Kościuszki. Organizowano też uroczyste posiedzenia Rad miast. Stawiano pomniki, krzyże, tablice, sypano kopce. Wiele instytucji i organizacji przyjmowało  Tadeusza Kościuszkę za patrona W szkołach i większych salach oraz na terenie miasta odbywały się prelekcje, informujące dzieci i dorosłych o życiu i czynach Bohatera Narodowego.

W teatrach grano tego dnia najczęściej „Bitwę Racławicką” poprzedzoną prologiem autorstwa Or-Ota. W mniejszych miasteczkach odbywały się wieczory artystyczne, w których występowali amatorzy i dzieci recytując wiersze i piosenki. Pokazywano żywe obrazy. Miasta były udekorowane flagami , portretami i popiersiami wodza. Dzień 15 X (poniedziałek) był dniem wolnym od zajęć i pracy. Sprzedawano znaczki, broszury i wizerunki Wodza. Obchody obchodzone były też w Ameryce i całej Europie.

 

W grudniu 2016 r. Muzeum Wsi Lubelskiej rozesłało do części szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, instytucji, związków i stowarzyszeń oraz wybranych osób prywatnych, zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach. W piśmie m.in. czytamy:

W 2017 roku przypada 200. Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746-1817), największego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

            Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiły rok 2017 rokiem m.in. Tadeusza Kościuszki. Rocznica śmierci wodza będzie obchodzona również pod auspicjami UNESCO.

            W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancji i równości”.

By oddać należny hołd pamięci bohaterowi światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykłady służby i poświęcenia dla Ojczyzny, i aby pokazać jak nasi przodkowie świętowali ten dzień w miastach i na wsi w 1917 r., Muzeum nasze pragnie przyłączyć się do tych uroczystych obchodów, które będą miały miejsce 15 X 2017 roku.

Wykaz zaproszonych

Sprawozdanie ze spotkania 20 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 17 lutego 2017 r.

Sprawozdanie ze spotkania 17 marca 2017 r.

 

Wykaz planowanych działań w woj. lubelskim:

Lista szkół i działań

Konkursy z okazji Roku Kościuszki

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Szkoła Podstawowa w Jastkowie

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

III Wojewódzkie Mistrzostwa Strzeleckie z Broni Pneumatycznej

Szkoła Podstawa Nr 1 w Parczewie i Regulamin konkursu plastycznego SP Parczew

Szkoła Podstawowa w Czemiernikach

 

* Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie poinformował, że szkoły organizujące konkursy muszą indywidualnie wystąpić do Kuratorium o przyznanie patronatu (osoba do kontaktu: p. Artur Pawłowski).