Zakup wraz z dostawą 7500 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze o długości min. 1,5 mb, strzeszaki o długości nie krótszej niż 1,30 mb, waga 1 szt. min. 2,2 kg) wykonanych ze słomy żytniej prostej, gotowych do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji MWL – znak sprawy DAT.232-11/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup  wraz z dostawą 7500 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze  o długości min. 1,5 mb, strzeszaki  o długości nie krótszej niż 1,30 mb,  waga 1 szt. min. 2,2 kg) wykonanych ze słomy żytniej prostej, gotowych do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji MWL – znak sprawy  DAT.232-11/19 wyłoniony został następujący wykonawca: Szymon Woźniak, Brzeźnica Leśna 39A, 21-104 Niedźwiada- cena oferty wynosi  58 500,00 zł netto.