Zakup wraz z dostawą 13 100 szt. głowaczy i strzeszaków wykonanych ze słomy żytniej prostej do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232- 9/21

Wykaz załączników:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
  4. RODO