Zakup wraz z dostawą 13 100 szt. głowaczy i strzeszaków wykonanych ze słomy żytniej prostej do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232- 9/21

OGŁOSZENIE

Zakup  wraz z dostawą 13100 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze  o długości min. 1,5 mb, strzeszaki  o długości min. 1,30 mb,  waga 1 szt. min. 2,5 kg) wykonanych ze słomy żytniej prostej, gotowych do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji MWL – znak sprawy  DT.232-9/21

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup  wraz z dostawą 13100 szt. głowaczy i strzeszaków (głowacze  o długości min. 1,5 mb, strzeszaki o długości min. niż 1,30 mb,  waga 1 szt. min. 2,5 kg) wykonanych ze słomy żytniej prostej, gotowych do pokrycia dachów obiektów zabytkowych ekspozycji MWL – znak sprawy  DT.232-9/21 wyłoniony został następujący wykonawca:  

Chmielewska Dorota, Kiersnówek 41, 17-120 Brańsk- cena oferty 112 660 zł netto ( 8,60 zł netto za 1 szt.)