Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl. II, w ogólnej ilości 22,283 m3- znak sprawy DT.232-11/20.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej  kl. II, w ogólnej ilości 22,283 m3” – Znak  sprawy DT.232-11/20 wyłoniony został następujący wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych TAXUS W. Abramowicz, 26-670, Pionki, Zdżary 42- cena netto 18 933,59 zł.