Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl. I i II w ogólnej ilości 32,272 m3 – znak sprawy DT.232-16/21

OGŁOSZENIE

Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl.  I i II, w ogólnej ilości 32,272 m3– znak sprawy  DT.232-16/21.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej  kl. I i II, w ogólnej ilości 32,272 m3” – Znak  sprawy DT.232-16/21 wyłoniony został następujący wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Leśnych TAXUS W. Abramowicz, 26-670, Pionki, Zdżary 42- cena netto 37 618,40 zł.