Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl. I i II w ogólnej ilości 21,519 m3- znak sprawy DT.232-16/21

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego na Zakup tarcicy sosnowej
i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl. I i II w ogólnej ilości 32,272  m3 – znak sprawy DT.232 16/21 z dnia 30 marca 2021 r., z uwagi na omyłkę rachunkową, w sposób wskazany poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Zapytanie ofertowe

Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o sezonowanej kl. I i II w ogólnej ilości  32,272  m3

  1. Załącznik nr 1- Formularz oferty, ostatni wiersz tabeli otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa

Jedn. miary

Ilość

Cena jednostkowa netto (zł)

Wartość netto (zł)

(D*E)

Wartość podatku VAT (zł)

(od kol. F)

Wartość brutto (zł)

(F+G)

 

RAZEM

m3

32,272

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 09.04.2021 r. ulega zmianie na nowy termin składania ofert: 12.04.2021 r. godz. 11:45, (otwarcie ofert godz:12:00). Miejsce oraz sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.