Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o suchej kl. II, w ogólnej ilości 25,300 m3 z dostawą do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce. Znak DAT.232-1/18

Zakup tarcicy sosnowej i dębowej obrz. i n/o suchej kl. II, w ogólnej ilości 25,300 m3 z dostawą do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce. Znak DAT.232-1/18

Dokumenty w załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz Oferty Wykonawcy

3. Wzor umowy

4. Formularz ofertowy-Załącznik nr 1

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (dopiskiem „ Oferta na dostawę tarcicy do MWL. Nie otwierać przed dniem 17.01.2018r.godz 9:00”) w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, al. Warszawska 96,  w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 8:45.