Wykonanie instalacji odgromowej w budynkach chałupy z Głodna i chałupy z Janiszowa w sektorze Powiśle na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie- znak sprawy: DT.232-47/21

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie instalacji odgromowej w budynkach chałupy z Głodna i chałupy z Janiszowa w sektorze Powiśle na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – znak sprawy: DT.232-47/21 wyłoniony został następujący wykonawca:

Biuro Obsługi Inwestycji Michał Jędrzejewski, Strachosław 43c, 22-113 Kamień – cena oferty 16 566,92 zł netto