Wykonanie i montaż systemu oznakowania terenu Muzeum Wsi Lubelskiej (tablice informacyjne) oraz 116 tabliczek z opisami obiektów: w języku polskim z QR kodem i języku angielskim – znak sprawy DE.232- 6a/20

OGŁOSZENIE

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pt. Wykonanie i montaż systemu oznakowania terenu Muzeum Wsi Lubelskiej (tablice informacyjne) oraz 116 tabliczek z opisami obiektów: w języku polskim  z QR kodem i języku angielskim – znak sprawy DE.232- 6a/20 wyłoniony został następujący wykonawca:

Idea studio s.c. M. Szymala, M. Skowronek, 20-827 Lublin, ul. Liliowa 11- cena oferty 55 000,00 zł netto