Wirtualny spacer po wybranych 5 obiektach Muzeum Wsi Lubelskiej w postaci interaktywnej prezentacji opartej o panoramy sferyczne rozbudowanej o dodatkowe elementy multimedialne, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG 2.1. – znak sprawy DE.232-13/20

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pt. „Wirtualny spacer po wybranych 5 obiektach Muzeum Wsi Lubelskiej w postaci interaktywnej prezentacji opartej o panoramy sferyczne rozbudowanej  o dodatkowe elementy multimedialne, zrealizowane zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG 2.1. – znak sprawy DE.232-13/20 wyłoniony został następujący wykonawca:

FOTOGRAFIKA Mariusz Mikołajczyk, ul. Bystrzycka 71a/10, 54-215 Wrocław, – cena oferty 49 500,00 zł brutto.