„Rozbudowa szkoły z Bobrownik o zadaszenie schodów komórki nad istniejącymi schodami z rozbudową instalacji elektrycznej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DKB.232- 2a/22”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Rozbudowę szkoły z Bobrownik o zadaszenie schodów komórki nad istniejącymi schodami z rozbudową instalacji elektrycznej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie-  znak sprawy DKB.232- 2a/22 wyłoniony został następujący Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BRUNPOL” Krupe 15, 22-302 Siennica Nadolna – cena oferty 52 600,80 zł netto.