Rozbudowa Szkoły z Bobrownik ,o zadaszenie komórki nad istniejącymi schodami z rozbudową instalacji elektrycznej, na terenie MWL – znak sprawy DKB.232-2a/22

Informacje dla platformie zamówień publicznych https://skansen-lublin.ezamawiajacy.pl/