„Przebudowa kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak sprawy DT.232-7b/20.

Lublin, 25.05.2020 r.

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postepowania publicznego o udzielenie zamówienia na Przebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz  z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie- znak sprawy DT.232- 7b/20.

Skład Komisji:

  1. Wawrzyńczyk Paweł – przewodniczący
  2. Jakubas Zofia- członek
  3. Styczyński Wieńczysław- członek
  4. Jung Jarosław – członek
  5. Wilczek Marzena – sekretarz

 

W dniu 25.05.2020 r. o godz. 08:15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 361 473,62 zł netto ( 444 612,55 zł brutto). W związku z otrzymaną dotacją celową  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Zamawiający może przeznaczyć na realizację w/w zadania kwotę 300 000,00 zł netto ( 369 000,00 zł brutto).

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Stwierdzono, że wszystkie koperty zostały prawidłowo opisane, były zabezpieczone przed otwarciem, oraz nie nosiły śladów otwierania.

Informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem oferowanej kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym” zawiera poniższe zestawienie:

  • Oferta nr 1: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Marcin Szydłowski, ul. Chopina 10/5, 20-026 Lublin – cena oferty: 333 33,00 zł brutto, okres gwarancji 84 m-ce.
  • Oferta nr 2: Technika Grzewcza i Sanitarna, Cholewa i S-ka, R. Cholewa i D. Cholewa, 24-130 Końskowola, ul. Lubelska 159 – cena oferty: 472 777,77 zł brutto; okres gwarancji 84 m-ce.