Projekt graficzny, skład, łamanie i druk katalogu zabytków muzealnych pt. „Miasteczko Polski Odrodzonej – czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne” – DE.232-1/18

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na projekt graficzny, skład, łamanie i druk katalogu zabytków muzealnych pt. „Miasteczko Polski Odrodzonej – czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne”, znak: DE.232-1/18 wyłoniony został następujący wykonawca: Drukarnia AKAPIT sp. z o.o., ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin- cena oferty wynosi – 48 825,00 zł brutto.