Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie; znak DT.232-4/19

Ogłoszenie ochrona 23.12.2019