Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania na ”Przebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232- 7/20

Pytanie 1.      Czy dla kotłowni w Budynku biurowym dopuszczają Państwo zastosowanie kaskady 2 kotłów kondensacyjnych wiszących Vitodens 200-W o zakresie mocy:

18,2 – 181,8 kW dla parametrów 80/60°C

20 – 160 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/obiekty-uzytkowe/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-kaskada.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_Kaskady_2019_11.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_Kaskady_2019_11.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/5824432VPA00017_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź:  Przedstawione przez Państwa parametry kotłów są niezgodne z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 2.      Czy dla tej samej kotłowni Budynku biurowego  dopuszcza się zastosowanie kaskady 2 kotłów kondensacyjnych stojących  Vitocrossal 100 o zakresie mocy:

29 – 220 kW dla parametrów 80/60°C

32 – 240 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/obiekty-uzytkowe/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitocrossal-100.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/KP-Vitocrossal-100_2018_11.pdf/_jcr_content/renditions/original./KP-Vitocrossal-100_2018_11.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VDP/5795850VDP00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź: Zwiększona moc może powodować problemy techniczne, konieczne sprawdzenie: dobór kubatura – zasys powietrza z pomieszczenia, średnica dobranego wkładu kominowego, dobór wymiennika płytowego, dobór pompy ładującej – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 3.      Czy dla kotłowni w budynku Ratusza z Głuska dopuszcza się zastosowanie kondensacyjnego wiszącego kotła Vitodens 200-W o zakresie mocy :

10,9 – 55,2 kW dla parametrów 80/60°C

12 – 60 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/5824432VPA00017_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź: kocioł musi spełniać warunki mocy znamionowej dla kotłowni do 60 kW – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 4.      Czy dla kotłowni w budynku Stajnia Podworskiej dopuszcza się zastosowanie kondensacyjnego wiszącego kotła Vitodens 200-W o zakresie mocy :

1,7 – 29,3 kW dla parametrów 80/60°C

1,9 -32 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6136437VPA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź: Kocioł musi spełniać warunki mocy znamionowej dla kotłowni do 30 kW – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 5.      Czy dla kotłowni w budynku Dworu z Huty Dzierążyńskiej dopuszcza się zastosowanie kondensacyjnego wiszącego kotła Vitodens 200-W o zakresie mocy:

1,7 – 29,3 kW dla parametrów 80/60°C

1,9 -32 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6136437VPA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź:  Kocioł musi spełniać warunki mocy znamionowej dla kotłowni  do 30 kW – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 6.      Czy dla kotłowni w budynku Dworu z Leonina dopuszcza się zastosowanie kondensacyjnego wiszącego kotła Vitodens 200-W o zakresie mocy:

1,7 – 22,9 kW dla parametrów 80/60°C

1,9 -25 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6136437VPA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź: Kocioł musi spełniać warunki mocy znamionowej dla kotłowni do 30 kW – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 7.      Jeśli nie dopuszcza się powyższego kotła Czy dla kotłowni w budynku Dworu z Leonina dopuszcza się zastosowanie kondensacyjnego wiszącego kotła Vitodens 200-W o zakresie mocy:

1,7 – 29,3 kW dla parametrów 80/60°C

1,9 -32 kW dla parametrów 50/30°C

Dokumentacja kotłów w załączonych linkach do strony producenta.

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.html

https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HE_2019_10.pdf

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6136437VPA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Odpowiedź: Kocioł musi spełniać warunki mocy znamionowej dla kotłowni do 30 kW – parametry min. określone są w SIWZ.

 

Pytanie 8. Ponadto czy w podanym zastawieniu wymaganych urządzeń, urządzenia określone jako demineraliator należy rozumieć dosłownie czy też może mieć zastosowanie urządzenie zmiękczające wodę np. AquaSet?

https://aquahome.pl/produkty/aquaset-500-n/

Odpowiedź: Demineralizator dobrany jest dla typu materiału wymiennika  określonego w SIWZ.