Odpowiedzi na zapytania Wykonawców odnoszące się do postępowania na ”Przebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” – znak Sprawy/Nr Referencyjny: DT.232- 7/20

Pytanie 1:

Proszę o szczegółowe informacje odnośnie odprowadzenia spalin z kotłów gazowych(wysokości poszczególnych kominów, ewentualnie osobne rzuty lub szczegóły instalacji) – informacje zawarte w projekcie udostępnionym przez Państwa są nie wystarczające

Odpowiedź:  

  1. Dwór z Leonina – Komin murowany 27*14 cm – aktualnie zabezpieczony wkładem kominowym dla kotła olejowego fi 130 mm hcał.=11.50m.

Przewiduje się montaż wkładu jednościennego dn 80 mm wewnątrz istniejącego wkładu  dn 130 mm – podłączenie do kotła za pomocą kształtek koncentrycznych  80/125 mm – bez dostępu powietrza z pomieszczenia.

  1. Dwór z Huty Dzierążyńskiej – aktualnie zabezpieczony wkładem kominowym dla kotła olejowego fi 130 mm w istniejącym kanale spalinowym o wym. 14*14cm h=10,0m.

Przewiduje się montaż wkładu jednościennego dn 80 mm wewnątrz istniejącego wkładu dn 130 mm – podłączenie do kotła za pomocą kształtek koncentrycznych 80/125 mm – bez dostępu powietrza z pomieszczenia.

  1. Stajnia – aktualnie  komin dwupłaszczowy dla kotła olejowego fi 130 mm h=6,0m.

Przewiduje się montaż wkładu jednościennego dn 80 mm wewnątrz istniejącego komina dn 130 mm po częściowym demontażu  – podłączenie do kotła za pomocą kształtek koncentrycznych 80/125 mm – bez dostępu powietrza z pomieszczenia.

  1. Budynek Administracyjny – aktualnie zabezpieczony wkładem kominowym dla kotła olejowego fi 200 mm w istniejącym kanale spalinowym o wym. 27*27cm h=8,0m.

Przewiduje się montaż kolektora spalinowego fi 200 mm z automatyką zabezpieczającą oraz podejściami pod kocioł fi 110 mm wraz z montażem nowego wkładu kominowego fi 200 mm z uszczelkami. Zasysanie z pomieszczenia.

  1. Budynek Ratusza z Głuska – aktualnie zabezpieczony wkładem kominowym dla kotła olejowego fi 180 mm w istniejącym kanale spalinowym h=13,0m.

Przewiduje się montaż wkładu jednościennego dn 110 mm wewnątrz istniejącego wkładu dn 180 mm – podłączenie do kotła za pomocą kształtek koncentrycznych – bez dostępu powietrza z pomieszczenia.