Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru SSP Integral IP firmy Schrack zamontowanego w obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie Al. Warszawska 96 obejmująca wykonanie 8 okresowych przeglądów technicznych oraz bieżące serwisowanie (naprawy) SSP – znak sprawy DT.232-6/21

OGŁOSZENIE

Konserwacja systemu SSP Integral IP firmy Schrack zamontowanego w obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, znak sprawy: DT.232-6/21

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: ,,Konserwację systemu SSP Integral IP firmy Schrack zamontowanego w obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, znak sprawy: DT.232-6/21 – wyłoniony został następujący wykonawca:

MGM ELEKTRONIK Szewczyk Gębka Sp.j., 20-148 Lublin, ul. Związkowa 12- cena oferty 39 000,00 zł netto