„Konfiguracja oprogramowania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN opartego na centrali MAP 5000 firmy BOSCH zainstalowanego na obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej” – znak sprawy DT.232-12/20

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pt. „Konfiguracja oprogramowania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN opartego na centrali MAP 5000 firmy BOSCH zainstalowanego na obiektach położonych na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej” – znak sprawy DT.232-12/20 wyłoniony został następujący wykonawca: MGM Electronik, Szewczyk, Gębka Sp. J. ul. Związkowa 12, 20-148 Lublin – 16 800 cena oferty  zł netto.