„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; znak sprawy DT.232- 20/21

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wyłoniony został następujący wykonawca:

Green S.A. w restrukturyzacji, ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

– cena oferty 83 389,60 zł brutto