Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; znak sprawy DT.232-56/21

W wyniku  przeprowadzonego postępowania  w trybie zapytania  ofertowego  na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, wyłoniony został następujący wykonawca: KOM-EKO S.A., 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 9B.

Cena oferty wynosi 55 468,80 zł brutto