Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” ; znak sprawy DT.232-1/20

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, wyłoniony został następujący wykonawca: KOM-EKO S.A., 20-424 Lublin, ul. Wojenna 3.

Cena oferty wynosi  53 697,60 zł brutto