Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa oleju opałowego grzewczego do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; znak sprawy DT.232-1/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę oleju opałowego grzewczego do 5 kotłowni w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w ilości 45 000l, wyłoniony został następujący wykonawca: PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów.

Cena oferty wynosi  118 800,00 zł  netto