Dotyczy postepowania publicznego o udzielenie zamówienia na „Przebudowę kotłowni olejowych na kotłownie gazowe wraz z budową instalacji gazowych do 5 budynków znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DT.232- 7/20.

W dniu 19.02.2020 r. o godz. 08:15 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. wariant 1: 315 032,30 zł netto ( 387 489,73 zł brutto), wariant 2: 361 473,62 zł netto ( 444 612,55 zł brutto)

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Stwierdzono, że wszystkie koperty zostały prawidłowo opisane, były zabezpieczone przed otwarciem, oraz nie nosiły śladów otwierania.

Informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem oferowanej kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym” zawiera poniższe zestawienie:

  • Oferta nr 1: TGL Sp. z o.o.– cena oferty:  wariant 1: 487 300,00 zł brutto, wariant 2: 532 600,00 zł brutto; okres gwarancji 84 m-ce.
  • Oferta nr 2: Technika Grzewcza i Sanitarna, Cholewa i S-ka, R. Cholewa i D. Cholewa, 24-130 Końskowola, ul. Lubelska 159- cena oferty: wariant 1: 538 968,78 zł brutto, wariant 2: 595 465,14 zł brutto; okres gwarancji 60 m-cy.
  • Oferta nr 3:Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Marcin Szydłowski, ul. Chopina 10/5, 20-026 Lublin – cena oferty: wariant 1: 295 200,00 zł brutto, wariant 2: 264 450,00; okres gwarancji 84 m-ce.