Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak sprawy DT.232-4/19.

W dniu 18.12.2019 r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 796 809,60 zł netto (980 075,81 zł brutto).

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Stwierdzono, że wszystkie koperty zostały prawidłowo opisane, były zabezpieczone przed otwarciem, oraz nie nosiły śladów otwierania.

Informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem oferowanej kwoty zgodnie z „Formularzem ofertowym” zawiera poniższe zestawienie:

  • Oferta nr 1: Konsorcjum firm: Impel Defender Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław; Impel Provider Sp. z o.o., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Safety Sp. z o.o., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Technical Security Sp. z o.o., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, ITM Poland S.A.- ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra – cena oferty: 899 259,90 zł brutto.
  • Oferta nr 2: Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa (Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin), Ekotrade Security Sp. z o.o. ul. Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa, Silesia Ekotrade Sp. z o.o., ul. P. Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie- cena oferty 991 627,80 zł brutto
  • Oferta nr 3: Bako Ochrona, ul. Krzemionki 4, 20-314 Lublin – cena oferty: 957 299,50 zł brutto