„Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSWiN I&HAS na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 29/19

OGŁOSZENIE

„Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSWiN I&HAS  na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 29/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  na wykonanie zadania pt. „ Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSWiN I&HAS  na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 29/19 wyłoniony został następujący wykonawca: MGM Electronik, Szewczyk, Gębka Sp. J. ul. Związkowa 12, 20-148 Lublin – cena oferty  126 422,49 zł netto.