Oferta Jubileuszowa

Wędrówki po ekspozycjach Muzeum Wsi Lubelskiej

w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

 

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało ofertę ośmiu spotkań z Publicznością. Każde spotkanie to wspólna, półtoragodzinna wędrówka z dwoma kustoszami muzealnymi – edukatorami i autorami wystaw w muzealnym miasteczku: Grzegorzem Miliszkiewiczem i Haliną Stachyrą. Działania upamiętniające tegoroczną rocznicę realizowane będą w dwóch formułach organizacyjnych od 15 maja do 8 czerwca oraz od 5 września do 26 października 2018 r.

 

Wydarzenie jest wędrówką po wybranych jednostkach ekspozycyjnych. Zajrzymy na wieś, będziemy we dworze ziemiańskim i w miasteczku-sztetł. W świetle obchodów szczególnie ważne będzie zaakcentowanie przez prowadzących przełożenia decyzji państwowych, ministerialnych, a także wydarzeń politycznych na życie codzienne w aspekcie układu ekspozycji. Zabytki opowiedzą swoją historię, przemówią archiwalia.

 

Pierwsza formuła przygotowana jest dla szkoły. Język przekazu dostosujemy do wieku uczestników. Nauczyciele mogą zamawiać wędrówkę w trybie określonym dla zajęć edukacyjnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Ograniczenia: grupy do 25 osób. Odpłatność: 8zł/os.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-9:00 pod nr tel.: 81 533 85 13 wew.18