Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

BZP: 306057 – 2010r Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum... Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie... Więcej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Z DNIA 03.09.2010

Zaprojektowanie (dokumentacja wykonawcza) i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej... Więcej
1 28 29 30 31