Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem energetycznym w obiektach: chałupa z Żukowa,... Więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

BZP: 306057 – 2010r Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum... Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platforma internetowej dla Projektu: Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie... Więcej
1 25 26 27 28