Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na wynajem lokalu usługowego wraz z przynależnym terenem, celem świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży posiłków przygotowanych poza ww. lokalem- Znak sprawy: DP.232-1/19.

Zamawiający działając zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr DP.232-1/19 dnia 21.01.2019r. zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na wynajem lokalu usługowego wraz z przynależnym terenem, celem świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży posiłków przygotowanych poza ww. lokalem. Postępowanie zostało unieważnione gdyż w wyznaczonym terminie do składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.