Udrożnienie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – znak sprawy DER-O.232-3/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  „Udrożnienie rzeki Czechówki na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” Znak  sprawy DER-O.232-3/19 wyłoniony został następujący wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMEL Ryszard Bernacki, 21-136 Firlej, Nowy Antonin 1- cena netto 7939,84 zł