Postępowanie na wynajem lokalu usługowego w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie celem świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży posiłków przygotowanych poza ww. lokalem. Znak sprawy: DP.232-1a/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wynajem lokalu usługowego w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie celem świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży posiłków przygotowanych poza ww. lokalem- znak sprawy: DP.232-1a/19 wyłoniony został następujący wykonawca: Andra Catering & Obsługa Imprez Tomasz Wróblewski, Kozubszczyzna 4a, 21-030 Motycz- oferowana stawka czynszu 2105 zł brutto/ m-c.