Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa oleju opałowego grzewczego do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”; znak DAT.232-20/18

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę oleju opałowego grzewczego do 5 kotłowni w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w ilości 50 000l, wyłoniony został następujący wykonawca: MARIOL FHU M. Gryzio i Wspólnik Sp.j., ul. Centralna 15, 21-025 Niemce.

Cena oferty wynosi  147 600,00 zł  brutto.