„Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSP na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 20/19

OGŁOSZENIE

„Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSP  na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 20/19

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na:  na wykonanie zadania pt. „ Diagnoza i naprawa uszkodzonej części systemu SSP  na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”- znak sprawy DAT.232- 20/19 wyłoniony został następujący wykonawca: MGM Electronik, Szewczyk, Gębka Sp. J. ul. Związkowa 12, 20-148 Lublin – cena oferty  127 527,10 zł netto.